2010. május 17., hétfő

Ima Magyarországért. Magyarország meghatározó szerepet tölt be a változásban.

Ima Magyarországért.
Magyarország meghatározó szerepet tölt be a változásban.

2010. május 17.

A FÖLD Szerves Rendje most illeszti magához mindazt a megnyilvánulást, amely eddig is a részét alkotta. Egy olyan változáson megy keresztül, amelyben bizonyos Országok és területek, köztük Magyarország is, meghatározó szerepet tölt be a változásban.
A fokozott tisztulás részeként jelentkezik nálunk a mostani viharos időjárás,- ami a legmélyebb gyökerekig tisztít ki minden olyan régi mintát, megnyilvánulást, amely még a részünket alkotta, és mélyen az ANYAFÖLDBE volt eltemetve. Egy bizonyos folyamat indult el Magyarország terében, amely fokozott intenzitással van most jelen.
Mindaz, Aki részt vesz ebben a folyamatban, érzi, hogy most történik valami, és gondolkodóba esik, - mit is jelent ez a szokatlan időjárás?
A FÖLD változási folyamatán kívül, a NEMZET változási folyamata is benne szerepeltetik.
Gyökeres változás indult el a NEMZET TESTÉBEN, és ez a változás az élet minden területéről visszahat ránk.
Magyarország egy olyan útra lépett, amikor búcsút int a régi bevett mintáknak, és egy ÚJ, lényegében történelmi változás útjára lép.
A természeti elemek ebben segítőként lépnek fel. Kisöpörnek, kimosnak minden olyan energetikai megnyilvánulást, amely még a múlt korlátaként betelepedett, és nem engedte az ÚJ beáramlását. Meghatározva a változás menetét, bizonyos területeket fokozott intenzitással tisztít. Ezek a helyek olyan energetikai rendszerrel rendelkeznek, ahol a múlt hozadékaként feltorlódott a negatív minta.
A Pünkösd, Új Korszakot jelent az Ország életében, megtisztulva és felkészülve várja a MAGOSABB SZELLEMI minőség beáramlását.
Magyarok, Testvéreim, kérlek benneteket, most még fokozottabban imádkozzatok a HAZÁÉRT, a magyarságért.
Minden ima meghallgatásra talál, minden sóhaj az ÉGBE száll.
Higgyetek és bízzatok,- TUDJÁTOK, hogy az ÚR, a MAGYAROK ISTENE meghallgatja imáinkat és megvédelmezi Népét.
Isten áldása szálljon Magyarországra és minden magyar emberre.
Ámen.
Írta: Meríté
Feketéné Lendvai Katalin
 
Engesztelő Ima
(saját üzenet által)

Örök Atya, kéréssel fordulok Hozzád, - Adj nekünk Üdvösséget, Örök Életet!
Most azokért a lelkekért imádkozunk, akik szándékban, akaratban elfordultak Tőled, és nem képesek visszatalálni a Szent Fény Örök Birodalmába.
Kérlek Téged, adj nekik Kegyelmet!
Adj rájuk üdvösséget!

Édes jó Anyánk, Szűz Mária, kérlek, segíts nekünk abban, hogy a szívek megnyíljanak, és a lelkek megtisztuljanak!
Édesanyánk kérünk téged, vezess minket, támogass minket!
Támogass abban, és működj együtt velünk, hogy imádságunkban kellőképpen elmélyültek legyünk, és kellő alázattal és szerető szívvel forduljunk
embertársaink felé.

Az IMA ereje által gyógyuljanak a lelkek, és kapjanak Örök Üdvösséget!

Imádkozom Hozzád Mennyei Atyám, Országom felvirágoztatásáért!
Engesztelő Imával fordulok Hozzád, az Országban, és Országon kívül élő szegényekért, szenvedőkért, a kegyvesztettekért,
azokért, akiknek lelke elsötétült a fájdalomtól, akik örök rabságban élnek az idő fogságában, a haldoklókért, gyermekekért, a nyomorgókért és mindazokért,
akik nem képesek szívüket felemelni Hozzád.

Örök Atya, kéréssel fordulok Hozzád,
- Adj nekünk Üdvösséget, Örök Életet!

Ámen.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése